Interlink Tech Technology รู้ไว้ไม่เสียหาย กับสาเหตุที่ทำให้มอเตอรพัง

รู้ไว้ไม่เสียหาย กับสาเหตุที่ทำให้มอเตอรพัง


ขาย มอเตอร์

มอเตอร์ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นนโรงงานอุตสาหกรรม ในห้างใหญ่ๆ หรือว่าจะเป็นการทำอุตสาหกรรมครอบครัว หรือการทำสวนครัวก็ตาม มอเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เอาไว้เป็นเครื่องทุ่นแรงของเรา การเลือกมอเตอร์จากร้าน ขาย มอเตอร์ ที่ดี ต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเราก่อน 

นั่นหมายความว่าผู้ที่จะใช้งานมอเตอร์ได้ ควรทำความรู้จักเกี่ยวกับวิธีการเลือกมอเตอร์ เพื่อที่จะได้เลือกใช้งานให้ตรงกับงาน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมก็คือ การดูแลรักษามอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของมันให้นานขึ้น ดังนั้นเราจะมาดูเกี่ยวกับสาเหตุบางอย่าง ที่ทำให้มอเตอร์เสียหายก่อนว่าเกิดจากอะไรบ้าง คุณจะได้ระวังในเรื่องนี้ให้มากขึ้น 

สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์เสียหาย 

ก่อนอื่นเราควรเข้าใจเกี่ยวกับการทำให้มอเตอร์เสียหายก่อน โดยปรกติแล้วจะแบ่งความเสียหายออกเป็นสองประเภทก็คือ  

1.เสียหายจากสภาพแวดล้อม หรือเสียหายจากภายนอก  

เป็นความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ติดตั้งไม่เหมาะสม โดยน้ำ โดยความร้อนมาเกินไป รวมถึงได้รับฝุ่นเยอะ จนทำให้มอเตอร์มีปัญหาในการใช้งาน หรือพังในที่สุด เรียกว่าเป็นความเสียหายทางกายภาพ แนวทางการแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือ การเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งให้เหมาะสม และมีการป้องกันที่ดี ไม่ให้มอเตอร์ได้รับผลกระทบ 

2.ความเสียหายจากภายใน ที่เป็นระบบไฟฟ้า 

ความเสียหายนี้เกิดจากการใช้งานมอเตอร์ที่ผิดพลาด หรืออาจจะเกิดจากการใช้งานหนักเกินไป จนทำให้ระบบด้านในของมอเตอร์เสียหาย ต้องทำการซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่ก็ซื้อจากร้าน ขาย มอเตอร์ใหม่เท่านั้น โดยความเสียหายภายในส่วนใหญ่แล้วจะมีผลมาจากการสตาร์ทมอเตอร์เป็นหลัก สามารถแบ่งออกได้หลายปัจจัยดังต่อไปนี้คือ 

  • การใช้เวลาสตาร์ทนานเกินไป เมื่อมอเตอร์ใช้เวลาในการสตาร์ทนานกินไป ปริมาณการกินกระแสไฟฟ้าก็เยอะขึ้น เป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์มีความร้อนสะสม และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มอเตอร์พัง 
  • แรงดันไฟฟ้าไม่ปรกติ ก่อนที่จะทำการสตาร์ทมอเตอร์ เราต้องตรวจสอบสถานะแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ เพราะสิ่งนี้จะมีผลกับการสตาร์ทมอเตอร์ด้วย 
  • เฟสของแรงดันไฟฟ้าไม่ครบ ในขณะที่ทำการสตาร์ทมอเตอร์นั้น แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมา จะต้องครบทุกเฟส จึงจะทำการสตาร์ทได้ หากไม่ครบจะทำให้มอเตอร์เกิดอาการล็อก และไหม้ได้ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์พังเช่นกัน 
  • สตาร์ทขณะมอเตอร์ผิดปรกติอยู่ ในกรณีที่มอเตอร์กำลังโอเวอร์โหลด ทำให้มีการกินกระแสไฟฟ้าที่สูงมาก ถ้าหากสตาร์ทมอเตอร์ในช่วงนั้น จะเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์เกิดความเสียหายได้เช่นกัน เพราะความร้อนที่เพิ่มขึ้นสูงนั่นเอง 
  • สตาร์ทบ่อยเกินไป การสตาร์ทมอเตอร์นั้น จะต้องสตาร์ทเท่าที่จำเป็น หรือไม่ก็เพื่อใช้งานจริงเท่านั้น จะได้ไม่เกิดความเสียหาย ยิ่งสตาร์ทนาน มอเตอร์ก็จะมีปัญหาได้ง่าย 

ทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์เสียหายได้บ่อยที่สุด ฉะนั้นท่านที่อยากซื้อมอเตอร์จากร้าน ขาย มอเตอร์อยู่ ในการใช้งานจริงให้คุณระวังเกี่ยวกับข้อด้านบนด้วย เพื่อให้มอเตอร์ของคุณใช้งานได้ยาวๆ ให้คุณค่ากับราคาที่ซื้อไป